top of page

Løypa

Løypa starter rett ved torget i Randaberg Sentrum i det som er enden av Vistnesveien. Ut fra start løpes det inn på Randabergveien hvor de svinger til venstre og løperne får Randaberg kirke på høyre hånd. Like etter dette svinger løperne igjen til venstre og inn på Torvmyrveien og fortsetter videre ned på det som blir Bøveien. Her vil det gå fort unna i det som er den lengste nedoverbakken i løpet. I bunn av bakken møter løperne på den første av i alt to rundkjøringer. Ved rundkjøringen løpes det rett fram og videre på Bøveien. Her passerer man 1 km merket og løypa flater ut. Løypa er tilnærmet paddeflat de neste 4 kilometerne før man svinger av Bøveien og inn på en ca. 800 meter lang grusvei som leder løperne over til Vistvik. Det er på denne grusveien man passerer 5km merket og er halvveis i løpet. Etter grusveien svinges det til høyre inn på Vistvikveien og i retning Vistnes hvor veien også etter hvert endrer navn til Vistnesveien. Her går det etappevis slakt oppover, men ikke mer enn at det skal kunne holdes et godt tempo dersom kreftene disponeres riktig. Ved Vistnesvågen dreier veien til venstre og man vil kunne se det flotte Vistnestunet nede til høyre i det man nærmer seg 7km merket. Vistnesveien følges helt inn til mål og det høyeste punktet får man på Viste litt i underkant av 2 kilometer før mål. Nå er det ikke noe poeng i å spare på kreftene lenger, for etter dette er det tilnærmet flatt hele veien inn til sentrum og målgang. Løpets andre rundkjøring møter du ca. 500 meter før mål. Her løpes det rett frem og man følger veibanen hele veien inn til mål i Randaberg Sentrum hvor man mottar hyllesten fra publikum og kan strekke armene i været for vel gjennomført løp! Flott medalje venter til alle som fullfører.

Løypa: Tekst

Løypekart

Nasjonalt kontrollmålt løype

løypekart_kontrollmålt.png
Løypa: Bilde

Viktig info

PB Milå er en kontrollmålt rundsløyfe på 10km. For å få korrekt distanse er det gjort noen grep i 3 svinger.
Vi har fremhevet disse svingene i løypekartet under. I disse svingene er der påkrevd å holde høyre.

Vi vil skille av med kjegler samt ha vaktter tilstede. Det blir plass til ca. 2 løpere i bredden på disse strekkene.

loypekartPB.jpg
Løypa: About
bottom of page