top of page
PB Milå 2024 Promo
Spill video

Om PB Milå

PB Milå er en relativt rask kontrollmålt løype på 10 km med start og mål midt i Randaberg Sentrum som arrangeres av Grødem Runners Friidrettsklubb. Løpet er lagt til samme dag som høstmarken pågår i Randaberg Sentrum, noe som vil gi et yrende liv i start og målområdet både før, under og etter løpet. Grødem Runners vil også arrangere et barneløp sponset av Kiwi Randaberg samme dag for de aller minste. I tillegg vil det være mange andre aktiviteter og gode tilbud å finne i de lokale butikkene.

Lars_Martin_Vallestad1.jpg

Kvalitetsstempel

Ulike bemerkelser

k-en til bruk paa kvalitetslop.jpg

Kvalitetsløp

PB Milå er et Kondis Kvalitetsløp. For å få den bemerkelsen er det en rekke kriterier som må møtes for å sikre et godt teknisk arrangement. Alle Kondis-medlemmer er berettiget rabatt på startkontingenten.

Sølvstempel.png

NFIF Sølvløp

PB Milå er sertifisert sølvløp av Norsk Friidrettsforbund. Sølvløp er per dags dato den høysete sertifiseringen et løp kan få i regi av NFIF. Kriterier som ligger til grunn er:

  • Fridrettsklubb tilordnet Norges Friidrettsforbund står som teknisk arrangør

  • Arrangementet skal være approbert og terminfestet hos NFIF

  • Elektronisk tidtaking = bruttotid/gun shot

  • Kontrollmålt løype (B eller C) (Etterkontroll ved rekord)

  • Løpet skal startes ved avfyring av startpistol, kanon, lufthorn eller tilsvarende utstyr

  • Løypa må ikke falle mer enn gjennomsnittlig 1:1000, dvs. 1 m per km (0,1%) fra mål til start

  • Løypas start og mål må ikke være lengre fra hverandre enn 50% av løpsdistansen, målt i en rett linje mellom start og mål

  • Arrangementet må inneha en autorisert overdommer (forbundsdommer)

  • Minimum 95% av løypas underlag må besta av fast dekke

Nasjonalt C-kontrollmaalt loype.png

Kontrollmålt

Arrangementet og dens distanse er blitt målt opp av en NFIF-godkjent nasjonal sertifisert løypemåler (C). Løypa har den korrekte lengden, og er oppmålt i henhold til Norsk friidrett, World Athletics og AIMS bestemmelser. Målingen er utført gjennom den kalibrerte og godkjente
sykkelmetoden «Jones Counter», og arrangementet tilfredsstiller ellers de krav som forutsettes for approbering og terminfesting.

bottom of page