top of page

Løypa 5km

5km starter som PB Milå, midt i sentrum av Randaberg. Når startskuddet går tar man til høyre ut av Vistnesveien og følger gang- og sykkelveien langs Randabergveien i ca. 400 meter før man krysser veien i undergangen opp mot Rygg. Løypa følger Ryggveien svakt oppover til løypens høyeste punkt, ved Rygg belysning, før man får en god bakke ned til Grødem. Etter vel 2km kommer man til rundkjøringen som leder deg over på Grødemveien, her svinger du venstre og følger veien svakt opp til Torvmyrveien. Etter ca. 3km kommer du til krysset som tar deg over på Torvmyrveien, her tar man til venstre å følger gang- og sykkelveien de siste 2km opp til sentrum. Løypa går via Jon Torbergson vei og inn til oppløpet og mål i Vistnesveien.

Løypekart

Internasjonal kontrollmålt løype

Løypeprofil

loypeprofil5km.png
bottom of page